Via Aurelia, 788/A
00165 Roma (RM)
tel. 06 66409001
www.grupposecuritas.it